Waarom De Ondernemerspraktijk?

Ondernemers ervaren steeds meer dat geldleveranciers vaker en soms onverwacht nadere gegevens opvragen, ongeacht het onderpand. Alleen de jaarcijfers is vaak niet meer voldoende. Bij financieringsaanvragen, maar inmiddels ook als er een hoger bedrijfs- of brancherisico wordt vermoedt, dient er vaak opnieuw een gedegen risico-analyse plaats te vinden.

Opgevraagd wordt dan bijvoorbeeld een liquiditeitsprognose, of een rapportage die de financiële positie van heden naar toekomst helder in beeld brengt. Daarbij spelen visie en strategie van de ondernemer ook een steeds belangrijkere rol.

Door de bank genomen is de markt hierop nog niet goed ingespeeld. Daardoor ontstaat er vertraging en ook frustratie, vooral als snelheid geboden is zoals bijvoorbeeld in geval van serieuze liquiditeitskrapte. Ondernemers haken dan wel eens af en gaan noodgedwongen op zoek naar andere oplossingen. Intern als dat nog gaat, of extern bij zgn. informal investors. Maar ook deze externe partijen hebben door de crisis een groeiende behoefte aan een goede risico-inschatting, al was het maar voor een passend rentepercentage en daarmee het rendement op de aan hen gevraagde investering.

Inhoud en presentatie van de rapportage kunnen het verschil betekenen of geldleveranciers al dan niet bereid zijn akkoord te gaan met het ingediende financieringsverzoek. Het doorgaan van uw plan of verdere ontwikkeling van uw bedrijf staat daarmee dus op het spel.

Samen met u kan De Ondernemerspraktijk dan uitkomst bieden. Garanties zijn daarbij vooraf helaas niet te geven, maar vanuit een lange praktijkervaring is wel te stellen dat uw plan in de vorm van een rapportage van De Ondernemerspraktijk zeker een hogere kans van slagen heeft. Ofwel: dichter bij een ‘groen licht’ en dat is niet toevallig ook de kenmerkende gekozen kleur van De Ondernemerspraktijk!

Problemen voor zijn

Beter is nog eventuele toekomstige problemen voor te zijn. Te denken is dan met name aan liquiditeitskraptes die voorzien of zelfs voorkomen hadden kunnen worden, mogelijk zelfs zo dat een verzoek aan de bank niet eens meer nodig blijkt.
Dat is wat de ondernemer van De Ondernemerspraktijk bedoelt met zowel externe als interne financieringsoplossingen.
Ander probleem in de praktijk is dat de doorloop- en behandelingstijden van uw verzoek wel eens te lang kunnen oplopen, vaak omdat pas na uw verzoek blijkt dat er nog bepaalde stukken nodig zijn en ontbreken. Door tijdige inschakeling van De Ondernemerspraktijk kan dit risico ook zeker worden beperkt. En minder problemen in de praktijk betekent dat u als ondernemer weer beter in staat bent te ondernemen en daarmee aan uw resultaat te werken. En daar gaat het om in De Ondernemerspraktijk!

Belasting 3-daagse