Aanmelden Belasting 3-daagse

  Uw gegevens

  Achternaam:
  Voorletters:
  Adres:
  Postcode/ Woonplaats:
  E-mail adres:
  Telefoonnummer:

  Uw wens

  Graag maak ik tijdens het laten invullen van mijn Belastingaangifte gebruik van de gratis en vrijblijvende check-up van:

  Uw voorkeur:

  Geeft u onderstaand uw voorkeur voor de dag en het tijdstip waarop u langs wil komen tijdens de Belasting 3-Daagse.
  Eerste voorkeur: donderdag, 14 maart Tijd
  vrijdag, 15 maart Tijd
  zaterdag, 16 maart Tijd
  Tweede voorkeur: donderdag, 14maart Tijd
    vrijdag, 15 maart Tijd
    zaterdag, 16 maart Tijd

  Bedankt voor uw aanmelding!

  Belasting 3-daagse