Aanmelden Belasting 3-daagse

Uw gegevens

Achternaam:
Voorletters:
Adres:
Postcode/ Woonplaats:
E-mail adres:
Telefoonnummer:

Uw wens

Graag maak ik tijdens het laten invullen van mijn Belastingaangifte gebruik van de gratis en vrijblijvende check-up van:

Uw voorkeur:

Geeft u onderstaand uw voorkeur voor de dag en het tijdstip waarop u langs wil komen tijdens de Belasting 3-Daagse.
Eerste voorkeur: donderdag, 14 maart Tijd
vrijdag, 15 maart Tijd
zaterdag, 16 maart Tijd
Tweede voorkeur: donderdag, 14maart Tijd
  vrijdag, 15 maart Tijd
  zaterdag, 16 maart Tijd

Bedankt voor uw aanmelding!

Belasting 3-daagse